0123456789
Bet365
首页 >S128
【đệm ngồi bệt】Ai có nguy cơ cao bị đau lưng?
发布日期:2024-05-21 03:18:11
浏览次数:624
Đau lưng là tình trạng sức khỏe khá phổ biến. Ảnh: Freepik

Đau lưng là tình trạng sức khỏe khá phổ biến. Ảnh: Freepik

Câu 1: Đau lưng không xảy ra ở trẻ em?

【đệm ngồi bệt】Ai có nguy cơ cao bị đau lưng?

A: Đúng

【đệm ngồi bệt】Ai có nguy cơ cao bị đau lưng?

B: Sai

【đệm ngồi bệt】Ai có nguy cơ cao bị đau lưng?

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0333333333

FAX:0222222222

Copyright © 2024 Powered by Bet365