0999888555
Bet365
首页 >188Bet
【tóc bết là gì】Bộ Công an: Từ 1.1.2024, người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID
发布日期:2024-04-24 05:40:27
浏览次数:944

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 66/2023 sửa đổi một số thông tư quy định về quy trình,ộCônganTừngườidâncóthểđăngkýcưtrúquaứngdụtóc bết là gì biểu mẫu đăng ký cư trú. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2024.

Bộ Công an: Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND một phường trên địa bàn Hà Nội

【tóc bết là gì】Bộ Công an: Từ 1.1.2024, người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

TUYẾN PHAN

【tóc bết là gì】Bộ Công an: Từ 1.1.2024, người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Đăng ký cư trú qua VNeID

Theo thông tư mới của Bộ Công an, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú ngoài hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công, nay sẽ được áp dụng thêm bằng ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

【tóc bết là gì】Bộ Công an: Từ 1.1.2024, người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, người yêu cầu đăng ký có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Nếu nộp bản quét hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

Bộ Công an: Từ 1.1.2024, người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp một mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú, công dân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

Bộ Công an: Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID - Ảnh 2.

Thông tư mới của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong công tác đăng ký cư trú

PHÚC BÌNH

Những lưu ý khi đăng ký cư trú trực tuyến

Vẫn theo quy định tại thông tư mới của Bộ Công an, bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú.

Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tin nhắn SMS.

Thông tư của Bộ Công an cũng nêu rõ, cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết thủ tục về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí đối với trường hợp đã nộp lệ phí nếu phát hiện thông tin công dân kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

Xác nhận thông tin về cư trú qua VNeID

Một nội dung quan trọng khác được quy định tại Thông tư 66/2023 của Bộ Công an là công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú bằng hình thức yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú hoặc yêu cầu qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm: thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an quy định rõ, xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày cấp, trừ khi có sự thay đổi, điều chỉnh về thông tin cư trú.

Trường hợp thông tin cần xác nhận về cư trú đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc.

Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0555111333

FAX:0555555555

Copyright © 2024 Powered by Bet365