0666666666
Bet365
首页 >7luck
【xoilac us】Chọn ngành Tài chính ngân hàng hay Toán kinh tế?
发布日期:2023-12-06 16:40:32
浏览次数:005

Chào mọi người,ọnngànhTàichínhngânhànghayToánkinhtếxoilac us năm nay em học lớp 12, đang phân vân chọn ngành. Hiện em có hai hướng đi. Một là học ngành Tài chính ngân hàng của Đại học Kinh tế Quốc dân rồi thi lấy CFA - chứng chỉ dành cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính. Sau đó, em sẽ làm phân tích tài chính.

Hai là em học ngành Toán kinh tế, cũng của Đại học Kinh tế Quốc dân, thi FRM - chứng chỉ hành nghề quốc tế dành cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính, sau đó đi làm về quản trị rủi ro.

【xoilac us】Chọn ngành Tài chính ngân hàng hay Toán kinh tế?

Ngành Quản trị rủi ro có vẻ còn khá mới ở Việt Nam, tương lai 5 năm nữa có thể sẽ cần nhiều nhân lực. Trong khi em thấy các anh chị học Toán kinh tế chủ yếu ra làm về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu. Có anh chị nào làm quản trị rủi ro có thể cho em lời khuyên không ạ?

【xoilac us】Chọn ngành Tài chính ngân hàng hay Toán kinh tế?

Em cũng khá phân vân vì học Toán kinh tế thì không có các học phần chuyên sâu về tài chính, chứng khoán như Tài chính ngân hàng.

【xoilac us】Chọn ngành Tài chính ngân hàng hay Toán kinh tế?

Em cảm ơn mọi người.

Mai Anh

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0888666555

FAX:0777777777

Copyright © 2023 Powered by Bet365